Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia arjessa. Ohjelmien strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmia koordinoi Likes.

Haemme

OSA-AIKAISTA VERKKOSIVUJEN SISÄLLÖNTUOTTAJAA

Verkkosivujen sisällöntuottajan vastuulla on kaikkien kolmen ohjelman verkkosivujen sisällöntuotanto, erityisesti sivustojen Ideat-osiot. Tehtävään kuuluu sekä uuden sisällön tuottamista ja ideointia yhdessä ohjelman viestinnän kanssa että kumppaneiden tuottaman sisällön toimittamista ja viimeistelemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tehtävään valitun osaamisen ja kiinnostuksen mukaan tehtävään voi sisältyä myös muita viestinnän tehtäviä kuten sosiaalisen median sisältöjen tuottamista sekä sosiaalisen median ja mediaseurannan analyysiä.

Etsimme työhön pitkäaikaista tekijää. Työ on itsenäistä, ja viikoittainen tuntimäärä vaihtelee (n. 2–8 tuntia viikossa). Työn tekemisen aika ja paikka on työntekijän vapaasti itse määriteltävissä, ja työ tehdään omilla työvälineillä. Työtä ei ole koulujen kesäloman aikana.

Toivomme hakijalta:

  • kokemusta verkkosivujen sisällöntuotannosta ja/tai toimitustyöstä
  • tehtävään soveltuvia opintoja (esim. viestintä, journalistiikka)
  • kykyä tuottaa virheetöntä tekstiä suomen kielellä
  • itsenäistä työotetta
  • liikunnan ja/tai koulumaailman tuntemista.

Katsomme eduksi, jos työ voidaan maksaa työkorvauksena eli hakijalla on yritys, jonka kautta hän vastaa itse eläke- ja tapaturmavakuutuksistaan.

Työhakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: hakemukset@likes.fi. Hakemukseen tulee liittää työnäytteitä ja palkkatoive (€/tunti). Hakuaika päättyy tiistaina 2.2.2020 klo 23.59. Haastattelut tehtävään järjestetään viikolla 6 ja 7 Helsingissä tai Teamsilla. Valitun odotetaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Lisätietoa tehtävästä antaa Liikkuva koulu -ohjelman viestintäpäällikkö Noora Moilanen (noora.moilanen@oph.fi, puh. 0295 331 539) perjantaina 22.1. klo 13–14, tiistaina 26.1. klo 13–14 ja torstaina 28.1. klo 9–11.

Toimeksiantaja: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE