Toisen asteen oppilaitoksissa järjestetty liikuntatutor-toiminta on vahvistanut yhteisöllisyyttä ja lisännyt opiskelijoiden liikkumista oppilaitoksissa. Samalla liikuntatutorit ovat kerryttäneet itselleen rohkeutta esiintyä sekä kokemusta ohjata ja järjestää toimintaa.

Kokemuksia toisen asteen oppilaitoksissa toteutetusta liikuntatutor-toiminnasta selvitettiin keväällä 2020. Tulokset perustuvat 42 Liikkuva opiskelu -hankkeen kuvaukseen oppilaitoksissa järjestetystä toiminnasta. Liikuntatutor-toiminta oli yksi yleisimmistä toimenpiteistä Liikkuva opiskelu -avustusta saaneissa toisen asteen hankkeissa lukuvuonna 2019–2020. Selvitys on osa Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimusta, seurantaa ja arviointia.

Liikuntatutorit ovat opiskelijoita, jotka toteuttavat aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa oppilaitoksissa vertaisilleen eli toisille opiskelijoille. Liikuntatutor-toiminnan tarkoitus on edistää opiskelijoiden osallisuutta ja liikunnallisten toimintojen vakiintumista oppilaitoksissa.

Liikuntatutor-toiminta onnistuu myös etänä

Monissa oppilaitoksissa lukuvuosi 2019–2020 oli liikuntatutor-toiminnan käynnistämisvuosi. Liikuntatutorit esimerkiksi järjestivät liikuntatuokioita, taukoliikuntaa sekä kilpailuja ja turnauksia. Osallistumiskynnys toimintaan on pyritty pitämään matalana. Liikuntatutorit ovat osallistuneet oppilaitoksissa myös tilojen muokkaamiseen liikkumiseen kannustaviksi. Osassa oppilaitoksia kevään 2020 etäopiskeluvaihe pysäytti käynnistetyn liikuntatutor-toiminnan. Osa sen sijaan jatkoi liikuntatutor-toimintaa sosiaalisessa mediassa tai oppilaitoksen verkkoalustalla. Opiskelijat esimerkiksi ohjasivat taukoliikuntaa etäoppitunneilla ja tuottivat liikunta- ja hyvinvointivinkkejä videoina ja kuvina.

Lukioissa liikuntatutoreista 68 prosenttia oli naisia ja 32 prosenttia miehiä. Ammatillisissa oppilaitoksissa liikuntatutoreista 57 prosenttia oli naisia ja 43 prosenttia miehiä.

Liikuntatutor-toiminnan onnistumisiksi nostettiin yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä liikuntatutoreiden oma oppiminen ja kokemuksen saaminen. Lisäksi toiminnan koettiin lisänneen opiskelijoiden liikkumista, ja myönteistä palautetta oli saatu opiskelijoilta, liikuntatutoreilta ja henkilökunnalta.

– Liikuntatutor-toiminnassa oli koettu useita onnistumisia, jotka koskivat koko opiskeluyhteisöä. Oli erityisen hienoa huomata, että toimintaa pyritään järjestämään matalalla kynnyksellä. Useissa vastauksissa mainittiin onnistumisena myös se, että liikuntatutorit ovat auttaneet yleisesti Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamisessa ja siitä viestimisessä. Liikuntatutorit toimivat opiskelijoiden äänenä ja heidän kauttaan opiskelijat tulivat koordinaattoreille tutuiksi, sanoo tutkija Marianne Turunen.

Liikuntatutor-toiminnan ongelmat liittyivät usein koordinointiin ja organisointiin. Vaikeuksia oli myös liikuntatutor-ehdokkaiden löytämisessä, liikuntatutoreiden tukemisessa ja opiskelijoiden tavoittamisessa liikuntatutoreiden järjestämiin toimintoihin. 

– Organisoinnissa oli haasteita etenkin, jos liikuntatutoreita oli useissa lukioissa tai ammatillisten oppilaitosten yksiköissä ja jos toimintaa ei organisoitu yksiköissä. Toiminnalla olisi hyvä olla yksikkökohtaiset vastuuhenkilöt, joille on varattu riittävästi työaikaa myös liikuntatutoreiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Toiminnan raamit olisi hyvä kirjata oppilaitoksen vuosikelloon, vaikka opiskelijat suunnittelevatkin vuosittain toiminnan yksityiskohdat. Koulutuksenjärjestäjän strategiassa tai oppilaitoksen toiminta- tai hyvinvointisuunnitelmassa näkyvä kirjaus toisi selkänojaa toiminnan vakiinnuttamiselle, sanoo Turunen.

Liikuntatutorit opiskelijoiden vertaisliikuttajina – Selvitys liikuntatutor-toiminnasta Liikkuva opiskelu -hankkeissa (pdf)

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE