Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallituksen keskeisten tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua sekä kootaan yhteen ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen. 

Oikeus osata -kehittämisohjelman valtionavustuksilla kehitetään opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua, kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia, vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria, tuetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisosaamista sekä kehitetään pedagogista johtamista ja palvelujen johtamista. Kehittämisohjelman läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio.

Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja hakijan rahoitusosuus on vähintään 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuryhmä 2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

  • 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen (1 MEUR)
  • 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen (1,3 MEUR)
  • 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen (1,4 MEUR)
  • 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen (0,6 MEUR)

Hakuaika on 1.9.–15.10.2020 klo 16.15.

Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy viimeistään  30.6.2022. Avustusta voi hakea myös lyhyempikestoisempiin hankkeisiin. 

Lue lisää

Hakutiedote

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE