Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet då man utvecklar Studier i rörelse-verksamheten.

Utbildningsorganisation kan utnyttja bedömningen för att diskutera läget i den egna utbildningsorganisation till exempel på lärarmöten, i Studier i rörelse-teamet eller med hela skolgemenskapen. När man fyller i bedömningen varje år kan man följa sin utveckling.

Bedömningen av nuläget är en viktig del av utvecklingsarbetet. Bedömningen och diskussionen i anslutning till denna hjälper er att välja just de utvecklingsobjekt som är de rätta för er utbildningsorganisationen.

Bedöm det aktuella läget i er utbildningsorganisation enligt er egen uppfattning, helst i grupper. Man kan också samla in studerandenas bedömningar om en del av frågorna.

Ni kan använda PDF-versionen av nulägesbedömningen antingen på dator eller skriva ut den på papper för att fundera på olika delområden inom Studier i rörelse-teamet, på lärarmöten eller i små grupper. Bedömningen ska emellertid alltid sparas via den elektroniska frågeblanketten.

PDF-blankett som stöd för diskussionen

Elektronisk blankett – här sparas svaren

 

Resultaten från den visuella databasen

Utbildningsorganisation får sin sammandrag per e-post på finska eller svenska; det språk man gjort sin utvärderingsblankett. Titta på utredningen över hela Finlands tillstånd på den visuella databasen Virveli. Databasen är i nuläget på finska.

På den visuella databasen kan man bläddra i resultaten från olika delområden. Man kan ta ut informativa grafer för kommunikation.

Virveli är uppbyggt på Microsofts Power BI-plattform. Datan uppdateras ungefär en gång per månad. I databasen använder man sig av varje utbildningsorganisationens  senaste uppdatering.

LIIKKUVA KOULU ON HALLITUKSEN KÄRKIHANKE

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved