Omajuttu.fi on palvelu, jonka avulla voi jatkossa etsiä harrastusta kaupungin, ikäluokan, lajin tai sen perusteella, mitä lapsi tai nuori tykkää tehdä.

Lasten ja nuorten syrjäytyminen nousee nykyään puheissa esiin entistä enemmän. Yksi tärkeimmistä asioista ovat ystävät, joiden tuki on ollut elämän varrella mittaamattoman arvokasta. Harrastuksissa kohtaavat usein yhteiset mielenkiinnon kohteet, joten harrastusten kautta solmitut ystävyyssuhteet säilyvät yleensä läpi elämän.

Sivustoa kehitettäessä on pyritty ottamaan huomioon myös varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevät henkilöt. Palvelusta tulee olemaan toivottavasti apua esimerkiksi terveydenhoitajille, opettajille ja kuraattoreille kouluissa. Jatkossa he pystyvät yhdessä lapsen kanssa suoraan katselemaan, mitä harrastusmahdollisuuksia lähistöltä löytyy. Ja ennen kaikkea lapset ja nuoret näkevät sen, että vaihtoehtoja on yllättävän paljon ja sellaisiakin, joita ei tavallisesti edes tulisi ajatelleeksi.

Palvelusta saatte käsityksen käymällä itse sivustolla www.omajuttu.fi. Palvelu laajenee joka päivä.

Yhteystiedot

Jani Kujanpää
jani.kujanpaa@omajuttu.fi
Omajuttu.fi
050 3279929

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE