Selkäliiton Back to Move! -hanke tarjoaa oppilaitoksille koulutuksia ja materiaalia, joiden tarkoituksena on edistää lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien selkäterveyttä liikkeen ja liikunnan keinoin. Tavoitteena on, että oppilaitoskulttuuri muuttuu tauotusta, erilaisia työskentelyasentoja ja liikettä mahdollistavaksi. Hankkeella motivoidaan ja innostetaan opiskelijoita, opettajia sekä opiskeluhuoltoa kiinnittämään huomiota selän ja niskan hyvinvointiin opiskelupäivien aikana sekä vapaa-ajalla.

Noin 70 % ammattiin opiskelevista kokee mielekkäänä, että oppilaitoksen olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi*. Istumisen tauottaminen ja pienikin liike tekee hyvää sekä selälle että niska-hartiaseudulle. Liikunta on myös hyvä keino palautua opiskelupäivästä.

Koulutukset

Back to Move! -koulutusten tarkoituksena on kouluttaa toisen asteen opettajia ja opiskeluhuoltoa liittyen nuorten selän ja niskan terveyden edistämiseen oppilaitosympäristössä. Koulutuksilla halutaan motivoida oppilaitoksia huomioimaan nuorten selän ja niskan terveys osana opiskelukulttuuria. Koulutuksissa käsitellään seuraavia asioita:

Selän ja niskan

  • rakenne ja toiminnallisuus
  • hyvinvointiin vaikuttavat taustatekijät
  • hyvinvoinnin yhteys opiskelukykyyn
  • hyvinvoinnin edistäminen opiskeluympäristössä

Keväällä 2020 koulutukset on suunnattu ensisijaisesti opettajille. Mikäli oppilaitoksessa kuitenkin on koulutuksista kiinnostuneita opiskelijoita, liikuntatutoreita tai esimerkiksi opiskelijakunnan edustajia, he ovat tervetulleita koulutukseen. Opiskeluhuollon koulutukset aloitetaan syksyllä 2020.

Ennen koulutuksia sekä opiskelijoille että opettajille lähetetään sähköinen kysely. Kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia, opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia selän ja niskan hyvinvoinnista sekä asenteita hyvinvoinnin edistämiseksi. Kyselyiden pohjalta koulutus räätälöidään oppilaitosten tarpeiden mukaiseksi.

Koulutukset ovat maksuttomia. Minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä. Lähikoulutusten lisäksi opettajilla ja opiskeluhuollolla on pääsy verkko-oppimisympäristöön, josta löytyy lisää tietoa nuorten selän ja niskan terveydestä sekä käytännön vinkkejä, miten lisätä liikettä opiskelupäivään.

Materiaalit

Kattavat materiaalit ja lisätietoja löydät Back to Move! -hankkeen sivuilta. Seuraa hanketta myös Instagramissa: @back.to.move!

 

*Lähde: Lisää liikettä ammattiin opiskelun tueksi. Tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisää-misestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä. LIKES-tutkimuskeskus. 2018.

Yhteystiedot

Katri Koivuneva
katri.koivuneva@selkaliitto.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE