Selkäliiton Back to Move! -hanke tarjoaa oppilaitoksille koulutuksia ja materiaalia, joiden tarkoituksena on edistää lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien selkäterveyttä liikkeen ja liikunnan keinoin. Tavoitteena on, että oppilaitoskulttuuri muuttuu tauotusta, erilaisia työskentelyasentoja ja liikettä mahdollistavaksi. Hankkeella motivoidaan ja innostetaan opiskelijoita, opettajia sekä opiskeluhuoltoa kiinnittämään huomiota selän ja niskan hyvinvointiin opiskelupäivien aikana sekä vapaa-ajalla.

Back to Move! -hanke toimii vuosina 2019-2021 osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista.

Verkkokoulutus opiskeluhuollon henkilöstölle 

Selkäliiton Back to Move! -hankkeessa järjestetään verkkokoulutuksia Liikkuva opiskelu -ohjelman oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstölle. Koulutuksilla halutaan motivoida oppilaitoksia huomioimaan nuorten selän ja niskan terveys osana opiskelukulttuuria. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • nuoren selän ja niskan rakenne ja toiminnallisuus
  • nuoren selän ja niskan kipu
  • nuoren selkä- ja niskakivun taustatekijät
  • nuoren selkä- ja niskakivun itsehoidon ohjaus. 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstölle. Koulutus on maksuton Liikkuva opiskelu -ohjelmaan rekisteröityneille oppilaitoksille. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa itseopiskeluna verkossa.

Back to Move! -työpaja opiskelijoille

Back to Move! -työpajoissa opiskelijat pääsevät pohtimaan käytännönläheisesti omaa opiskeluhyvinvointia selän ja niskan näkökulmasta. Opiskelijoiden työpajat ovat turvallisia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja nuorille. Vuorovaikutteisissa digityöpajoissa käsitellään kohderyhmälähtöisesti esimerkiksi kehonhahmotusta: miltä oma keho tuntuu ja miten oma selkä ja niska liikkuvat. Lisäksi työpajoissa käsitellään selän ja niskan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä tauotuksen ja asennon vaihtelun merkitystä arjessa.

Työpajan interaktiivisena alustana toimii Discord. Työpaja on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoille ja erilaisille nuorisotoimijoille.

Yhteystiedot

selkaliitto@selkaliitto.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE