Oikeanlainen ergonomia vaikuttaa kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn. Nurmijärven lukiossa opiskelijoille tarjottiin keväällä fysioterapeutin pitämiä ergonomialuentoja. Lukion liikunnan ja terveystiedon opettajan ja fysioterapeutin yhteistyössä suunnittelemat luennot antoivat opiskelijoille uusia näkökulmia ergonomiaan ja vahvistivat jo opittuja asioita.

Luennot sovitettiin opiskelijoiden lukujärjestykseen niin, että mahdollisimman moni pääsi paikalle. Luentojen ajankohta oli koko ryhmälle pakollisella oppitunnilla, mutta koska kyseessä oli vain kertaluontoinen luento kutakin ryhmää kohden, menetetyn oppitunnin haitta oli kurssin näkökulmasta vähäinen.  

– Luennot suunniteltiin pidettäväksi jokaiselle vuosikurssille ja ryhmälle erikseen. Tarkoituksena oli, että luentosarja on kaksivaiheinen: ensimmäisellä luennolla jaetaan tietoa ergonomiasta, toisella luennolla tietämystä syvennetään ja otetaan katsaus mahdollisiin tapahtuneisiin muutoksiin. Koronatilanteen vuoksi tämä suunnitelma kärsi, mutta fysioterapeutti ehti kuitenkin pitää ensimmäisiä luentoja, kertoo Nurmijärven lukion liikunnan ja terveystiedon lehtori Saara Huurinainen.  

Luennoilla painotettiin erityisesti opiskeluasentoihin liittyvää ergonomiaa sekä ryhtiä. Opiskelijat pitivät luennoista ja kokivat ne ainakin osittain hyödyllisiksi. Etenkin niille, jotka eivät liiku vapaa-ajalla, fysioterapeutin käynti on lisännyt motivaatiota pitää itsestään parempaa huolta.  

– Koen, että tutun liikunnan- ja/tai terveystiedon opettajan sana ei ole niin vahva kuin tällä sektorilla ammattilaisena luennoivan fysioterapeutin. Uskoisin, että lukiolainen osaa jo arvostaa tällaista palvelua, josta on hyötyä kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tekisi varmasti hyvää myös opettajille käydä vastaavilla luennoilla ja saada lisää motivaatiota liikuttaa niin opiskelijoita kuin itseäkin edes vähän oppituntien aikana sekä välitunneilla, Huurinainen pohtii.

Liikkuva opiskelu -hanke mahdollisti luentojen toteuttamisen, ja luentoja järjestetään mahdollisesti jatkossakin.

Yhteystiedot

Liikunnan ja terveystiedon lehtori Saara Huurinainen
saara.huurinainen@nurmijarvi.fi
Nurmijärven lukio

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE