#EveryMoveCounts -kampanjan päämääränä on tavoittaa mahdollisimman laajasti pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoita ja viestiä heille arjessa tapahtuvan aktiivisuuden tärkeydestä hyvinvoinnille ja opiskelukyvylle. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden merkityksestä ja siten lopulta edistää heidän aktiivisuuttaan. Kampanjassa pyritään tavoittamaan erityisesti vähän liikkuvia opiskelijoita, joita tavoitteellinen liikunta ja urheilu eivät lähtökohtaisesti kiinnosta. 

Kampanjassa on tuotettu paljon erilaisia materiaaleja: videoita, vinkkejä, PowerPoint-esityksiä ja julisteita. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi opetustilojen seinillä tai sähköisessä viestinnässä. 

Voit tutustua #EveryMoveCounts -kampanjan laajaan materiaalipankkiin kampanjan sivustolla

 

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE