Höntsä - Silta eteenpäin! -hankkeen aikana tuotettu materiaali on nyt koottu Höntsä-oppaaksi. Opas kannustaa ja tukee nuoria höntsäilyn pariin.

Hankkeessa höntsäilyllä tarkoitetaan iloa tuottavaa, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa toimintaa liikunnan, luovuuden, kulttuurin ja taiteen parissa. Se voi olla vaikka koulun tiloissa toteutettavaa tanssia, pipolätkää tai improvisaatioharjoituksia.
 
Opas sisältää erilaisia harjoitteita sekä kirjoituksia höntsäilyn yhteiskunnallisesta, yhteisöllisestä ja yksilöllisestä merkityksestä. Oppaasta löytyy nuorten kokemuksia höntsäilystä sekä höntsäilyn mahdollisuudesta kunnassa, seurassa, oppilaitoksessa ja itsenäisesti.

Oppaan sisältämät harjoitteet on luokiteltu viiteen eri kategoriaan:
- Minä ohjaajana
- Ryhmäytyminen
- Turvallisuustaidot
- Osallistaminen ja innostaminen
- Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

Harrasteohjaajat voivat siis käyttää harjoituksia esimerkiksi oman porukan ryhmäytymisen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen edistämisessä. Lisäksi he voivat hyödyntää oppaan kirjoituksia oman ohjaamisen reflektoimisessa. Opas on vapaasti käytettävissä.

Käy tutustumassa esimerkiksi harjoitteisiin Kylän nopein ja Rakennusmestari.

Yhteystiedot

hontsa@metropolia.fi

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE