Liikkumattomuus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yleisiä paljon istuvien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa ja tuovat haasteen hyvinvoinnille. Opiskelijat kokevat myös stressiä ja huolta opinnoissa pärjäämisessä ja menestyspaineista, opintojen kuormittavuudesta sekä omien resurssien riittävyydestä.

Tikissä työelämään -hanke on yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt hyvinvointimentorointitoimintaa.

Mentoroinnilla on todettu olevan merkitystä mm. opiskelijan positiiviseen itsetuntemuksen ja ammatillisen kasvun kehittymiseen, valmiuteen ja tyytyväisyyteen opintoja ja opiskelua kohtaan sekä opiskelumenestykseen. Mentoreina toimivilla opiskelijoilla on todettu kehitystä johtamistaidoissa, ajanhallinnassa, ongelmanratkaisussa sekä itseluottamuksessa. Vertaismentorointi ammattikorkeakoulumaailmassa on potentiaalinen toimintamalli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen opintojen aikana.

Hyvinvointimentorointimallia alettiin hahmotella loppukeväästä 2020 verkkotyöpajoissa, joihin oli kutsuttu opiskelijoita eri ainejärjestöistä eri kampuksilta. Lisäksi mukana oli väkeä opiskelijoiden tukipalveluista sekä opetuspuolelta. Työpajat toteutettiin verkossa hyödyntäen erilaisia yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muotoja.  

Lue lisaa hyvinvointimentoroinnista LAB-ammattikorkeakoulun blogista

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE