Nuorten kanssa työskenteleville suunnatusta Innosta nuorta, innosta kollegaa -korttipakasta löydät käyttöösi menetelmiä ja konkreettisia työvälineitä työarkeesi. Korttipakkaa voi käyttää taikalaatikkona, kun omia ideoita ei enää ole. Etsikää nuorten kanssa uusia sovelluksia ja poimikaa pakasta maukkaimmat ideat vapaasti omassa työssäsi sovellettavaksi.

Nuorisotyössä on käytössä valtavasti erilaisia toimintatapoja, joista tähän pakkaan on kerätty sellaisia, joita on käytetty Osallistamalla osaamista ESR-toimenpidekokonaisuuden puitteissa. Jokaisessa kortissa on kuvattu, mitä tavoitteita harjoituksilla on, mitä tarvitset niiden toteuttamiseen, miten harjoitukset toteutetaan käytännössä ja mistä saat lisätietoja sisällöt kehittäneestä hankkeesta.

Höntsä – silta eteenpäin! -hankkeen tavoitteena on aktivoida toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuriharrastuneisuutta ja mallintaa rakenteita, joilla paitsi edistetään opiskelijoiden omaehtoista tekemistä, myös luodaan oppilaitosten sisälle toimintoja, jotka tukevat liikkumista ja luovaa työskentelyä oppilaitoksissa. Höntsän valikoituihin harjoitteisiin voi tutustua Innosta nuorta, innosta kollegaa -korttipakasta.

Innosta nuorta, innosta kollegaa – Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn

 

Yhteystiedot

Höntsä - silta eteenpäin! -hanke

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE