Jyväskylän kristillisen opiston Liikkuva opiskelu -hankkeessa on panostettu opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen fyysistä aktiivisuutta lisääväksi. Liikuntaa edistävät välineet, liikuntatuutorointi ja lajikokeilut ovat olleet tärkeänä osana hanketta.

Jyväskylän kristillinen opisto on monialainen oppilaitos, jossa tarjotaan monipuolisesti esimerkiksi ohjausalan koulutusta. Opistossa nähdään tärkeänä, että lastenohjaajien, koulunkäynninohjaajien, perhepäivähoitajien ja nuoriso-ohjaajien koulutuksessa huomioidaan vahvasti liikunnallinen elämäntapa koko koulutuskaaren ajan. Opiskelijat saavat jo opiskeluaikana hyvät eväät lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä hyvinvoinnin tukemiseen.

Liikkuva opiskelu -hankkeen tiimoilta kristilliselle opistolle on hankittu muun muassa liikuntaa edistäviä välineitä; jumppapalloja, kuntopyöriä, leuanvetotankoja, seisomapöytiä sekä lumikenkiä ja riippumattojakin. Välineiden lisäksi yksi opiston luokista on muutettu liikkuvaksi luokaksi. Tavalliseen luokkatilaan on tuotu muun muassa puolapuut, leuanvetotanko ja kuntopyöriä, joita opiskelijat voivat hyödyntää opiskelun lomassa.

Opistossa on viime vuosina panostettu myös liikunta- ja hyvinvointituutorointiin. Hyvinvointituutoreiden tarkoituksena on liikuttaa muita opiskelijoita erilaisten taukoaktiviteettien, tapahtumien ja liikuntahaasteiden myötä. Tällä hetkellä opistolla toimikiin 15 hyvinvointituutoria, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllistä toimintaa opiskelijakunnan ja henkilökunnan kanssa. Yhteisten liikuntatapahtumien lisäksi opistolla tutustutaan säännöllisesti myös uusiin liikuntalajeihin. Lajikokeilupäiviä on järjestetty esimerkiksi seinäkiipeilyyn, golfiin, tankotanssiin ja retkeilyyn.

Jyväskylän kristillisessä opistossa ollaan hyvin tyytyväisiä Liikkuva opiskelu -hankkeen myötä tulleisiin muutoksiin. Toimintakulttuuria on saatu onnistuneesti muokattua fyysistä aktiivisuutta lisääväksi. Lisää Jyväskylän kristillisen opiston Liikkuva opiskelu -hankkeen toteuttamisesta voit lukea Lapset liikkeelle -verkkolehden numerosta 1/2022. 

Yhteystiedot

Sari Paananen
sari.paananen@jko.fi
Jyväskylän kristillinen opisto

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE