Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen materiaalipankki kouluille ja kaikille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille. Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten tasapainoisen kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Voit myös koostaa itsellesi oman vuosikellon.

Verkkosivuilta voit hakea materiaaleja teemojen tai kuukausien mukaan. Teemoja ovat muun muassa paikallisuus, rakennus- ja luonnonperintö sekä perinteet ja sukupolvien välisyys. Tarkennetun haun avulla haun voi kohdentaa vaikkapa kouluasteen, oppiaineen ja materiaalin tyypin mukaan. Lukiolaisille suunnattuja tehtäviä voi soveltaa myös ammattikouluissa ja korkeakouluissa.

Kirjauduttuasi sisään voit luoda itsellesi oman vuosikellon ja sijoittaa valitsemasi aineistot haluamaasi vuosikellon kohtaan. Tiettyyn kuukauteen liittyvät materiaalit menevät automaattisesti oikeaan kohtaan suunnitelmassa. Omasta vuosikellostasi näet, oletko huomioinut kaikki kulttuurisen kestävyyden teemat. Vuosikello huomauttaa, jos jokin teema on unohtunut. Valmiin vuosisuunnitelman voi lopuksi tulostaa sivuilta. 

Kulttuurinopetuksen kautta oppilaita saa helposti osallistettua ja aktivoitua, sillä lähiympäristössämme on paljon kulttuuria. Esimerkiksi hakusanalla “toiminnallinen oppiminen” löydät toiminnallisia harjoituksia. 

Kulttuurin vuosikellon etusivu

Esimerkkejä toiminnallisesta kulttuurinopetuksesta: 

Kunnon kulttuuriympäristöt 

Kunnon kulttuuriympäristöt -materiaalipaketin avulla voi hyödyntää liikunta- ja urheiluympäristöä oppimisympäristönä. Esimerkiksi kulttuuriympäristösuunnistus-tehtäväkokonaisuudessa laaditaan ja kierretään reitti, jonka varrella voi olla 1–5 lähiseudun liikunta- ja urheiluympäristökohdetta. Siirry sivulle tästä.

Bengalia-roolipeli maailmantalouden ja lapsityövoiman hyväksikäytön välisistä yhteyksistä 

Taksvärkki ry:n Bengalia-roolipeli johdattaa oppilaat pohtimaan globaalin talousjärjestelmän rakenteita. Bengalia -roolipeliä voi pelata erityisesti oppitunneilla, joilla keskitytään kansainvälisten suhteiden, politiikan ja talouden, demokratian ja ihmisoikeuksien opettamiseen. Siirry sivulle tästä.

Oppitunti skeittipuistossa 

Skeittipuisto oppimisympäristönä auttaa oppilasta hahmottamaan ympäristöään ilmiökeskeisen oppimisen kautta. Skeittipuistoon tutustutaan usean oppiaineen opetussuunnitelmien tavoitteiden kautta – samalla oppilas saa taitoja oman ympäristönsä tulkintaan ja herää näkemään omat mahdollisuutensa ympäristön muokkaajana. Siirry sivulle tästä.

Syrjinnänvastainen viikko 

Syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Maailmankoulu.fi-sivustolle on koottu ideoita ja linkkejä teemaviikon viettämiseen koulussa. Esimerkiksi Vihapuheesta dialogiin -opas sisältää monipuolisia ja toiminnallisia tehtäviä vihapuheeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Siirry sivulle tästä.

 

Kulttuurin vuosikelloa ylläpitää Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE