Liikuttaako-hankkeessa kehitettiin Lahden ammattikorkeakoulun liikunnallista elämäntapaa tukevaa aktiivista oppimisympäristöä, Aktiivista kampusta. Hanke oli opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama ajalla 2017–2018. Hankkeen kolme pääteemaa olivat opiskelijoiden osallistaminen, arkiaktiivisuuden lisääminen sekä matalan kynnyksen hyvinvointipalvelun kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulussa. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat alusta asti aktiivisesti mukana hankkeen toiminnoissa ja kehittämistyössä. Liikuttaako -hankkeessa kehitettiin Lahen liikunta ja kulttuuri appro -tapahtuma, Ensimmäinen askel -matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu, sekä Liikuttaako -aktivointipisteitä opiskeluympäristön aktivoimiseksi.

 

LiiKu appro opiskelijoiden liikuttajana

Lahen liikunta ja kulttuuri appro on Suomen tasolla uniikki korkeakoulutapahtuma. Sen idea pohjautuu perinteiseen korkeakouluapproon, jossa osallistujat kiertävät eriteemaisia rasteja saaden suoritusmerkintöjä. LiiKu approilla rastit ovat paikallisten liikunta- ja kulttuuritoimijoiden järjestämiä. Päivän aikana on tarkoitus vierailla mahdollisimman monella rastilla ja samalla tutustua Lahden alueen liikunta- ja kulttuuritoimijoihin. Parhaassa tapauksesta approilta voi löytää uudelleen vanhan harrastuksen tai uppoutua täysin uuteen. Tapahtuma toteutetaan LAMKin, opiskelijakunta LAMKOn ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä. LiiKu appro on vuosittainen tapahtuma Lahdessa.

 

Ensimmäinen askel­­ - kohti aktiivisempaa opiskelua

Ensimmäinen askel -hyvinvointipalvelu on suunnattu liikunnan aloittamisen tueksi Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joille liikunta arjessa ei ole itsestäänselvyys. Osallistujia tuetaan liikunnan aloittamisessa erilaisin lajikokeiluin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Osallistujat päätyvät ryhmään liikuntalähetetyyppisesti opiskelijaterveydenhuollon, opintopsykologin, erityisopettajan sekä opintokoordinaattoreiden kautta.

 

Liikuttaako -pisteistä energiaa opintoihin

Liikuttaako -aktivointipisteet ovat opiskelu- ja työpäivän aikaiseen aktivointiin tarkoitettuja taukopisteitä Lahden ammattikorkeakoulun kampuksella. Liikuttaako -pisteiden avulla pyritään vähentämään istumista, aktivoimaan oppimisympäristöä ja luomaan liikkuvan opiskelun kulttuuria.

 

Yhteystiedot

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE