Opiskelijat piirissä jumppakeppien kanssa.

Peruskouluissa liikettä hyödyntävää oppimista on kehitetty jo vuosia, mutta nyt on toisen asteen vuoro. Liikettä opetukseen -materiaalipakettiin on koottu erityisesti ammattioppilaitoksiin sopivia harjoitteita aktiivisiin oppimistilanteisiin. 

Liikettä opetukseen -materiaalit kokoavat yhteen eri tahojen ideoita ja vinkkejä, joiden avulla nuorten aikuisten oppimistilanteista voi tehdä aktiivisia ja uudella tavalla motivoivia. Materiaaleissa yhdistetään liike opetussisältöihin, kuten esimerkiksi ammattioppilaitosten yhteisiin tutkinnonosiin. Materiaalipaketti sisältää erityisesti toiselle asteelle ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sovellettavia harjoituksia.

Liikettä opetukseen eri teemojen kautta 

Liikettä opetukseen -materiaalipaketti on jaettu neljään eri teemaan. Materiaalipaketin liikunnallisia ideoita voi teemoittain yhdistää opetettavaan aiheeseen. Teemoja ovat:

  • Yleiset liikettä lisäävät ideat
  • Viestintä- ja kieliopinnot 
  • Matematiikka ja luonnontieteet
  • Hyvinvointi ja työelämätaidot 

Liikettä opetukseen -materiaalit on tuotettu osana CONNEXT for inclusion -hanketta, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, heidän vanhempansa ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, jolla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

Materiaalit käyttöön! 

Voit ottaa Liikettä opetukseen -materiaalit käyttöön kahdella eri tapaa. 

1. Metropolian verkkosivuilta löydät yksityiskohtaiset kuvaukset harjoitteista.

2. Theseus-tietokannasta löydät materiaalit printattavassa muodossa. Printattavat ideataulut voit tulostaa vaikkapa työhuoneen seinälle. 

Yhteystiedot

Mai Salmenkangas
mai.salmenkangas@metropolia.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu / Connext for inclusion -hanke
0403346927

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE