Ammattiopisto Lappiassa on käytetty HeiaHeia -sovellusta tukemassa opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia. Sovellusta on hyödynnetty osana oppituntien toiminnallistamista sekä Personal Trainer -toimintaa. Sovellukseen on rakennettu Lappialle omat liikkumisohjeistukset tuntien toiminnallistamiseksi. Sovellus on helpottanut opiskelijoiden liikunnan seurantaa ja sovelluksessa olevat ohjeet ovat motivoineet ja auttaneet heitä terveydenedistämisessä. Sovelluksen hyödyntämistä on tukenut myös opiskelijoille lainattavat Polarin aktiivisuusmittarit, jotka voidaan linkittää HeiaHeiaan. www.heiaheia.com

Yhteystiedot

Markus Hiukka
markus.hiukka@lappia.fi
Ammattiopisto Lappia

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE