Liikuntatutorit innostavat kanssaopiskelijoita liikkumaan matalalla kynnyksellä. Helsingin Liikettä opiskelupäivään -hankkeessa havaittiin, että vertaisohjaamiselle on kysyntää hankkeen eri oppilaitoksissa. Niinpä Helsingissä järjestettiin kevään 2020 aikana kolme erillistä liikuntatutorkoulutusta: suomenkielisille lukiolaisille, ruotsinkielisille lukiolaisille sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston eri alojen opiskelijoille.

Tavoitteena oli, että opiskelijat saisivat lisää taukoja opiskeluun ja liikettä opiskelupäiviin liikuntatutoreiden avulla. Liikuntatutorkoulutuksen sisällön suunnittelivat ja ohjasivat Liikettä opiskelupäivään -hankkeen kolme projektityöntekijää. Koulutus järjestettiin iltapäivisin klo 14–16, koska iltapäivällä opiskelijoiden oli helpointa osallistua koulutukseen. Ajankohdat räätälöitiin yhteistyössä hankkeen vastuuopettajien kanssa. Kullakin ryhmällä oli neljä tapaamista kahden viikon välein.

&ndash Halusimme järjestää kokonaisuuden, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan vertaisohjaamista tutussa ympäristössä, omassa oppilaitoksessaan. Samalla opiskelijat saivat konkreettisia vinkkejä ja materiaaleja siihen, mitä kaikkea pientä aktiviteettia, kuten pelejä, kisailuja ja taukojumppaa, voisi juuri heidän oppilaitoksessaan yhdessä järjestää, kertoo Liikettä opiskelupäiviin -hankkeen silloinen projektityöntekijä Taru Paasiluoto.  

Koulutukseen ilmoittautui runsaasti opiskelijoita, ja lopulta kurssin suoritti loppuun asti yhteensä 40 opiskelijaa. Koulutus toteutettiin sekä lukioiden että kaupungin Liikuntapalveluiden liikuntatiloissa, mutta koronarajoitusten tultua voimaan tapaamiset järjestettiin etänä. Opiskelijat saivat liikuntatutorkoulutuksesta erillisen todistuksen sekä suorituksen opintoihinsa. Nyt liikuntatutorit ovat osa oppilaitosten arkea.  

– Jo liikuntatutorkoulutukseen sisältyi tehtäviä, joita opiskelijat toteuttivat omassa oppilaitoksessaan kurssin aikana. Lisäksi sovimme kunkin oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -vastuuopettajan kanssa, että valmistuneita tutoreita käytetään jatkossa apuna muun muassa välituntiliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa, taukoliikunnan ohjaamisessa sekä liikuntatapahtumien järjestämisessä. Hankkeemme projektityöntekijöille jäi tehtäväksi olla yhdyshenkilöinä oppilaitoksiin sekä toimia apuna ja tukena liikuntatutortoiminnassa sekä sen jalkautumisessa osaksi oppilaitosten omannäköistä arkea, Paasiluoto kertoo. 

Ryhmä odottaa ohjeita ulkona.

Liikuntatutorkoulutus sai sekä opiskelijoilta että opettajilta hyvän vastaanoton. Erityisesti opiskelijat tykkäsivät siitä, että he pääsivät harjoittelemaan vertaisohjaamista oman oppilaitoksen turvallisessa ilmapiirissä. Moni koki saaneensa hyviä, konkreettisia vinkkejä ja osaamista toisten opiskelijoiden ohjaamiseen ja aktivoimiseen opiskelupäivän aikana. 

– Opettajia mietitytti, miten liikuntatutoreita saadaan käytännössä pidettyä aktiivisina ja omatoimisina Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamisessa. Koulutukset kuitenkin onnistuivat hyvin ja saimme toiveita, että koulutuksia järjestettäisiin lisää. Siksi niitä onkin tavoitteena järjestää myös jatkossa, Paasiluoto toteaa.  

Liikettä opiskelupäivään -hanke on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden yhteishanke toisella asteella.  

 

Yhteystiedot

Liikunnansuunnittelija Laura Pirhonen
laura.e.pirhonen@hel.fi
Helsingin kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE