On kiva päästä kokeilemaan uusia liikuntamuotoja, mutta opiskelevilla nuorilla on käytettävissä hyvin vähän rahaa liikuntavälineiden hankkimiseen. Tämän vuoksi oppilaitoksilla voisi olla jokin paikka, josta liikuntavälineitä voisi lainata lajikokeiluihin. Ammattiopisto Spesiassa perustettiin liikuntavälinelainaamo oppilaitoksen kirjastoon:

"Liikkuva opiskelu -rahoituksella hankimme kirjastoon mm. retkiluistimia, tennismailoja ja palloja, käsipainoja, aktiivisuusrannekkeita ym. Opiskelijat ja henkilökunta voivat lainata liikuntavälineitä kirjastokortillaan."

Välineitä hankittaessa kysyttiin opiskelijoiden mielipidettä siitä, mitä välineitä he toivoivat voivansa lainata. Kysely oli helppo toteuttaa oppilaitoksen sisäisessä intrassa.

"Lainattavien välineiden määrää rajoittaa hieman se, ettei kirjastoon mahdu kovin suuria välineitä. Myös esim. polkupyörien kohdalla on pohdittava, miten järjestää niiden huolto. Voivatko opiskelijat tehdä opiskelutöinään tällaisia huoltotehtäviä? Meillä pienkonekorjaajat huoltavat oppilaitoksen polkupyörät."

 

Yhteystiedot

Ammattiopisto Spesia

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE