Liikunnallisten harjoitteiden soveltaminen nuorten uraohjauksessa ja hyvinvoinnin edistämisessä nostaa taukoliikunnan seuraavalle tasolle. Höntsä – Silta eteenpäin! ESR-hankkeessa kehitettyjen harjoitteiden avulla toteutettu toiminnallinen ohjaus tukee ryhmäytymistä, oppimista ja motivaatiota. Lisäksi se tauottaa istumista ja tuo fyysistä aktiivisuutta opiskelijoiden arkeen. 

Toteuta nuorille toiminnallinen oman tulevaisuuden suunnitteluhetki esim. seuraavilla harjoitteilla:  

Virittäytyminen: Ammatticocktail
Toiminta: Pesänryöstö, Miinakenttä
Reflektointi: Peili

Ammatticocktailissa osallistujat virittäytyvät aiheeseen keskustellen erilaisista ammateista. Pesänryöstö voi olla vauhdikaskin osio opiskelun lomassa. Siinä ryöstetään pesistä ominaisuussanoja sekä pohditaan omia vahvuuksia ja tulevan työn vaatimia ominaisuuksia. Miinakenttää voi pelata vahvuussanoja keräten ja niistä keskustellen. Toiminnan voi reflektoida paritehtävänä Peili-harjoitteen avulla. 

Ohjeet Ammatticocktail-, Pesänryöstö-, Miinakenttä- ja Peili-harjoitteisiin sekä paljon muuta löydät Höntsä-hankkeen työkirjasta: Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta – Työkirja ohjaajille ammattioppilaitoksiin ja nuorten palveluihin.
 

Yhteystiedot

Riitta Pyky
riitta.pyky@odl.fi
ODL Liikuntaklinikka. Toiminta on pilotoitu Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla.

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE