Ammattiopisto Lappiassa on integroitu hankkeen aikana tuotetut työkalut ja toimintamallit osaksi opetuksen toteutussuunnitelmaa. Hankkeen eri kokeilut on sisällytetty osaksi mm. Tykypassi-koulutusta ja eri ammattiaineita. Lisäksi tapahtumat ja teemaviikot on sisällytetty oppilaitoksen vuosikelloon, jolloin ne näkyvät myös opiskelijoiden työjärjestyksissä. Lisäksi olemme rakentaneet laaja-alaiset oppimisympäristöt ja yhteistyöverkoston yhteistyössä urheiluseurojen, oppilaitosten ja kuntien kanssa. Kumppanit tuottavat mm. erilaisia liikuntapalveluja ja tarjoavat myös ilmaisia/alennettuja hintoja eri tiloista sekä osallistuvat yhteisiin tapahtumiin niin toimijoina kuin osallistujina.

 

 

Yhteystiedot

Pekka Tiitinen
pekka.tiitinen@lappia.fi
Ammattiopisto Lappia

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE