TAMKin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa aloittaa vuosittain noin 90 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden kevään opintojaksot linkittyvät laajaan ketterin projektinhallintamenetelmin toteutettuun tuotekehitysprojektiin. Kevään 2019 toimeksiantona oli kehittää mobiilipelejä TAMKin Mikä saa mut liikkumaan? -hankkeelle. Opiskelijatiimit ovat tehneet pelejä, joilla pyritään saamaan korkeakouluopiskelijoita liikkeelle passiivisen paikallaanolon ja istumisen sijaan. Mobiilipelejä esiteltiin TAMK:n pelimessuilla, jossa lanseerattiin 19 opiskelijoiden tekemää mobiilipeliä. Pelit ovat ladattavissa maksuttomasti Google Play Storesta. Sivustolta löytyy terveellisiin ruokavalintoihin ja arkiliikuntaan kannustavia pelejä. Pelien esittelysivut löytyvät kootusti peliportaalista.

Mikä saa mut liikkumaan -hankkeen tausta

Korkeakoululiikunnan barometrin (2013-2014) mukaan 31 % korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnalla on suorien terveysvaikutusten lisäksi paljon hyviä vaikutuksia psyykkiseen terveyteen, esimerkiksi masennuksen vähenemiseen. (Ansala 2011, 143; Miettinen & Kunttu 2011, 198-199.) Hanke pohjaa korkeakoululiikunnan valtakunnallisiin suosituksiin.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa vähän liikkuville tai syrjäytymisvaarassa oleville korkeakouluopiskelijoille hyvinvointipolku palvelumallin selkeyttämiseksi ja varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyys hyödyntämällä opiskelijoiden osaamista hankkeen toteutuksessa. Hanke keskittyy liikunnallisen toimintatavan juurruttamiseen korkeakouluyhteisössä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • liikuttamiskokeilut eri muodoissa
  • toimintaympäristöanalyysi korkeakouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
  • hyvinvointia tukevien pelien ja sovellusten kehittäminen ja käyttöönottö
  • korkeakouluyhteisön sitouttaminen liikunnallisuutta lisääviin valintoihin
  • matalankynnyksen palvelumallin toimijoiden tehtävien selkeyttäminen ja mallin juurruttaminen
  • hankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisesti.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE