Vihdin lukiossa alettiin järjestää maalikuussa 2020 pilatesjooga-nimeä kantaneita liikuntavälitunteja, joiden tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen liikuntaa opiskelijoille ja lisätä liikettä koulupäiviin.

Välitunnit ovat koostuneet joogahenkisistä aktiivisista venytyksistä ja pilatesta muistuttavista keskivartalon hallintaa kehittävistä liikkeistä. Varsinaisesta joogasta tai pilateksesta ei ole kyse, kun vetäjänä toimii opettaja, ei koulutettu jooga- tai pilatesohjaaja. Toiminnalle vapautettiin lukiolta oma luokkatila, ja pilatesjoogan ajankohdaksi valikoitui ruokailun yhteydessä oleva pidempi välitunti.

– Pilatesjoogan tavoitteena on ollut lisätä liikkumista koulupäivään tavalla, joka ei kuitenkaan kuormita opiskelijoita liikaa. Toiminta voi myös ehkäistä istumisesta seuraavaa jäykkyyttä, joten näimme pilatesjooga-tyyppisen ratkaisun sopivana lukiolaisille, kertoo liikuntakoordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander.

Idea pilatesjoogasta sai alkunsa, kun Vihdin kunnalle myönnettiin lukuvuodelle 2019–2020 Liikkuva opiskelu -avustusta liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Vihdin lukiolle muodostettiin useammasta opettajasta koostuva Liikkuva opiskelu -tiimi toiminnan kehittämiseksi koululla, ja tiimiin kuuluva Timo Kinnunen käynnisti joogapilates-toiminnan.

Erityisesti opiskelijoille mutta kaikille kouluyhteisön jäsenille suunnatut liikuntavälitunnit ovat vallitsevan koronatilanteen vuoksi tauolla, mutta toimintaa on tarkoitus jatkaa toisen jakson alussa, jos rajoitukset niin sallivat.

– Kun keväällä siirryimme etäopetukseen, toiminta ei keskeytynyt, vaan jatkoimme toimintaa etänä kaksi kertaa viikossa. Kaiken kaikkiaan keväällä pilatesjoogaan tutustui noin 50 opiskelijaa, Kinnunen iloitsee.

Toiminnasta saatu palaute on ollut positiivista.

– Uskoisin, että nimenomaan yhdessä tekeminen on ollut pilatesjoogan suurin vahvuus. Lisäksi toiminnassa on säännöllisin väliajoin ollut mukana hauskoja haasteita ja vieraileva tähtiä (muita opettajia), ja olemme käyttäneet toiminnasta hauskoja nimityksiä, kuten "joogaa jäykille". Nämä muuttuvat tekijät ovat osaltaan innostaneet opiskelijoita, Kinnunen kertoo.

Yhteystiedot

Koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander
pauliina.saarinen-den_hollander@vihti.fi
Liikettä opiskelupäivään -hanke, Vihti

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE