Turun YTHS ja Turun yliopiston yliopistoliikunta (nyk. CampusSport Turku) käynnistivät syksyllä 2013 Pylly ylös -kampanjan, jonka tavoitteena on ollut lisätä Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoisuutta istumisen terveyshaitoista sekä antaa vinkkejä istumisen vähentämiseksi ja tauottamiseksi. Tavoitteena on ollut myös kyseenalaistaa normia, jossa istuminen on pääsääntö ja seisomaan nouseminen häiriö. Tarkoitus on luoda uutta ajattelua opiskelu- ja työkulttuuriin –työtä voi tehdä myös seisten, luennolla voi seisoa, istumista voi tauottaa. Myös kalustehankinnoilla tuetaan istumisen vähentämistä, siksi yhteistyö tilasuunnittelun kanssa on ollut tärkeää.

Korkeakoulun johto on saatu kampanjan taakse ja se on saanut paljon näkyvyyttä koko Turun yliopistossa (ei vain yliopistoliikunnan/CampusSportin omissa viestintävälineissä). Pylly Ylös näkyy selvästi kampuksella ja sen viestintä eroaa muusta CampusSportin viestinnästä. Kampanja on mahdollisesti auttanut saamaan näkyvyyttä enemmän osana yhteisöä.

Kampanjan kantavana ideana on kaikkia koskettava, matalan kynnyksen toiminta. Se tarjoaa tiedon lisäksi konkreettisia esimerkkejä ja ohjeistusta, sekä kannustusta muutoksen tekemiseen. Kampanja on myös edullinen toteuttaa.

Vaikuttavuuskyselyn perusteella kampanjalla on ollut vaikutusta istumisen haittojen tiedostamisessa ja opiskelijoiden sekä henkilökunnan istumisen vähenemisessä. Yhä useampi luennoitsija nostattaa opiskelijat välillä ylös luennoilla. Myös taukovoimistelu on lisääntynyt. Turun yliopistoon on hankittu hankkeen aikana lukuisia seisomakalusteita, mutta opiskelijat toivovat niitä lisää luentotiloihin, kirjastoihin ja aulatiloihin.

Kampanja palkittiin vuonna 2015 Euroopan korkeakoulujen liikuntatoimijoiden parhaana hankkeena liikkumaan aktivoimiseksi ja oli kolmen parhaan finalistin joukossa Suomessa vuoden 2017 Health Awards –kisassa. Kampanja on saanut paljon huomiota valtakunnallisesti. Käytäntö on levinnyt myös Åbo Akademiin, Vaasan yliopistoon, Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja Saimaan ammattikorkeakouluun. Myös Tampereen ja Helsingin yliopistoissa kampanjaa on markkinoitu. YTHS:n kautta käytäntöä on tarkoitus levittää edelleen myös muihin korkeakouluihin.
 

 

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE