Sähköisen oppilaskyselyn avulla saadaan koko koulun oppilaat helposti mukaan koulua koskevaan päätöksentekoon.

Sähköinen oppilaskysely on hyvä toteuttaa aamunavauksen yhteydessä. Oppilaat ja opettajat voivat vastata kyselyyn samanaikaisesti älypuhelimillaan tai koulun tableteilla. Linkki kyselyyn luodaan helposti QR-koodilla.

Kysely välituntitoiminnasta

Vantaalaisessa yläkoulussa välituntitoiminnan kehittämistä koskeva kysely suoritettiin aamunavauksen yhteydessä. Kyselyn avulla onnistuttiin löytämään yläkouluikäisiä tyttöjä innostavaa toimintaa välitunneille. Yläkouluikäiset tytöt toivoivat vällituntitoimintaa järjestettävän liikuntasalissa, suljettujen ovien takana.

Vinkki

Hyviä alustoja sähköisen kyselyn laatimiseen ovat esimerkiksi Google Analytics, Webropol ja SurveyMonkey.

Tee näin

  1. Kyselyn suunnittelu, aiheen ja kohderyhmän valinta
  2. Oppilaskyselyn suorittaminen esim. aamunavauksen yhteydessä älypuhelimien tai tablettien avulla.
  3. Tulosten analysointi
  4. Tulosten esittely esim. aamunavauksen yhteydessä ja muu viestintä (ilmoitustaulu, wilma, peda.net)
  5. Toiminnan suunnittelu ja toteutus kyselytulosten pohjalta yhdessä oppilasryhmän kanssa

Idea: Nuorten Akatemian Oma valinta -hanke

Tutustu Nuorten Akatemian Osallisuusoppaaseen (pdf)

Yhteystiedot

Hae tai valitse kategoria…

Et ole vielä rajannut hakutuloksia. Käytä ylläolevia valintoja rajataksesi hakua.

LIIKKUVA KOULU ON HALLITUKSEN KÄRKIHANKE

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved