Sähköisen oppilaskyselyn avulla saadaan koko koulun oppilaat helposti mukaan koulua koskevaan päätöksentekoon.

Sähköinen oppilaskysely on hyvä toteuttaa aamunavauksen yhteydessä. Oppilaat ja opettajat voivat vastata kyselyyn samanaikaisesti älypuhelimillaan tai koulun tableteilla. Linkki kyselyyn luodaan helposti QR-koodilla.

Kysely välituntitoiminnasta

Vantaalaisessa yläkoulussa välituntitoiminnan kehittämistä koskeva kysely suoritettiin aamunavauksen yhteydessä. Kyselyn avulla onnistuttiin löytämään yläkouluikäisiä tyttöjä innostavaa toimintaa välitunneille. Yläkouluikäiset tytöt toivoivat vällituntitoimintaa järjestettävän liikuntasalissa, suljettujen ovien takana.

Vinkki

Hyviä alustoja sähköisen kyselyn laatimiseen ovat esimerkiksi Google Analytics, Webropol ja SurveyMonkey.

Tee näin

  1. Kyselyn suunnittelu, aiheen ja kohderyhmän valinta
  2. Oppilaskyselyn suorittaminen esim. aamunavauksen yhteydessä älypuhelimien tai tablettien avulla.
  3. Tulosten analysointi
  4. Tulosten esittely esim. aamunavauksen yhteydessä ja muu viestintä (ilmoitustaulu, wilma, peda.net)
  5. Toiminnan suunnittelu ja toteutus kyselytulosten pohjalta yhdessä oppilasryhmän kanssa

Idea: Nuorten Akatemian Oma valinta -hanke

Tutustu Nuorten Akatemian Osallisuusoppaaseen (pdf)

Yhteystiedot

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE