Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia suomen kielen toiminnallisesta opettamisesta ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA). Osana nyt päättyvää kaksivuotista Stadin MaaLi –hanketta työntekijät Hanna Marttila ja Nelli Laustio suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilökunnan kanssa liikuntaa ja suomen kielen oppimista integroivan oppimiskokonaisuuden käytettäväksi kaupungin VALMA-ryhmissä. 
   
Kokonaisuus koostui 6-10 toimintakerrasta, jotka olivat 1,5-2 tunnin mittaisia. Jakson tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden käsitystä itsestään liikkujina sekä ohessa oppia suomen kielen sanastoa ja käsitteistöä pääosin hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyen. Kehonosien harjoitteleminen oli esimerkiksi olennainen osa kokonaisuutta. 

Hanketyöntekijät ovat koonneet oppimiskokonaisuudesta materiaalipaketin oppilaitoksissa käytettäväksi.  Pakettiin kuuluu sähköisiä materiaaleja, kuten hyvinvoinnin aihepiiriin liittyviä infoja, taukojumppa- ja kuminauhaharjoitevideoita sekä kaikki harjoitteisiin kuuluvat välineet ja materiaalit. Korona-tilanteesta johtuen materiaalipaketista laadittiin myös toinen versio etäopetusta varten. Harjoitteet ja materiaalit muokattiin etäopetukseen sopiviksi sekä poikkeusoloissa opiskelijoita liikkumaan kannustaviksi. 

Hanketyöntekijät kertoivat, että aluksi oli toimintaan epäilevästi suhtautuvia opiskelijoita ja opettajiakin, sillä liikkumisen integroiminen oppimiseen herätti mielikuvia hikiliikunnasta. Kun alussa toimintaa epäröineet osallistujat huomasivat, että kyseessä oli aktivoivia harjoitteita hikiliikunnan sijaan ja näkivät toiminnan olevan hauskaa, hekin innostuivat tulemaan mukaan.  

Nelli Laustio iloitsee siitä, että suomen kielen taitojen kehittyminen oli niin konkreettisesti nähtävissä kokonaisuuden aikana. Palautekyselyssä lähes 90% kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokivat suomen kielen taitojensa kehittyneen. Mukana olleet opettajatkin ovat panneet merkille tapahtuneen kehityksen. He ovat lämpimästi suositelleet toimintatapaa ja materiaalia kollegoilleen. Palautekyselyssä opettajat kertovat, hanketyöntekijöiden positiiviseksi yllätykseksi, toiminnan lisänneen myös osallistujien ryhmätyötaitoja sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hanna Marttila sanoo tämän olleen loistava lisä toiminnalla saavutettuihin tavoitteisiin.

Ohjeet ja harjoitteet:

Suomen kieltä liikunnan keinoin - harjoitteet ja ohjeet (pdf)

Tasapainobingo (pdf)

Tulostettava kehonkuva (pdf)

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE