Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat ovat laatineet teknologian käyttöön liittyvän ergonomia-aiheisen opetusmateriaalin. Ryhdillä ruutuilemaan! -opetusmateriaali toimii opettajalle työkaluna opetuksessa. Materiaalin tarkoituksena on antaa informaatiota niska–hartia-alueen rakenteista, ergonomiasta sekä vääränlaisten asentojen haitoista teknologian käytön yhteydessä.

Materiaali koostuu viidestä aihealueesta, joissa käsitellään ergonomiaa ja teknologian käyttöä. Aihealueita ovat ryhti, istuminen, oma fyysinen liikkuminen, kulkuneuvojen käyttö ja makuuasento. Jokainen aihealue alkaa kortilla, joka on tarkoitettu opettajalle. Opettajan kortissa käsitellään jokaista aihealuetta laajemmin antaen tukea opetettavissa olevan aiheen käsittelyyn. Kortit sisältävät kirjallisen tiedon lisäksi käytännönläheisiä tehtäviä, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Opetusmateriaalin avulla halutaan tavoittaa mahdollisimman moni nuori huomioimaan omaa ergonomiaansa opiskelussa ja teknologiaa käyttäessä sekä mahdollisesti ennaltaehkäisemään epäergonomisista asennoista johtuvien tuki- ja liikuntaelinvaivojen syntymistä.

Ryhdillä ruutuilemaan! -opetusmateriaali

Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyö: Tietokoneen ja älylaitteiden käytöstä johtuvien niska-hartiavaivojen  ennaltaehkäiseminen nuorilla - Ergonomia-aiheisen opetusmateriaalin kehittäminen Liikkuva koulu -ohjelmalle

Yhteystiedot

Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija
kirsti.siekkinen@likes.fi
LIKES-tutkimuskeskus

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE