Liikkuva amis voittaa -hanketta suunnitellessa Koulutuskeskus JEDUssa mietittiin teknologian hyödyntämistä opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lopulta päädyttiin kokeilemaan urheilukelloja, joiden avulla voi seurata unta, palautumista, arjen aktiivisuutta ja omien aktiivisuustavoitteiden saavuttamista.

Urheilukellojen pilottivaihe alkoi syyskuussa 2019, ja kelloja hankittiin hankerahalla 20 kappaletta. Kellot ehtivät olla kaiken kaikkiaan 60 opiskelijan käytössä, ennen kuin vaihe keskeytyi koronatilanteen vuoksi. Hankkeelle haetun jatkoajan myötä kellot pääsevät  syksyllä vielä kahden opiskelijaryhmän käyttöön tämän hankkeen aikana, ja niiden käyttöä aiotaan jatkaa myöhemminkin.

– Olemme saaneet kelloista todella hyvää palautetta, ja lähes kaikki opiskelijat ovat kokeneet ne hyödyllisiksi. Opiskelijat ovat kokeneet mielekkääksi seurata niillä omaa unta ja aktiivisuutta. Aiommekin hankkia kelloja lisää. Näin kierrätyssysteemi saadaan paremmaksi, ja kellot tulevat useampien opiskelijaryhmien käyttöön, kertoo liikunta- ja hyvinvointiaineiden lehtori Terhi Lehtola. 

Tarkoituksena on juurruttaa urheilukellojen käyttäminen osaksi opetusta etenkin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kursseilla. Lisäksi urheilukelloja voidaan hyödyntää työkykypassin suorittamisessa. Kellot olivat eräällä kurssilla hyvänä lisänä myös etäopetuksen aikaan.

– Kauaskantoisempana tavoitteena on, että opintojen aikana aloitettu oman aktiivisuuden, unen ja palautumisen seuranta muodostaa jatkumon työelämään siirryttäessä, jolloin työkyky ja hyvinvointi paranevat. Haluamme myös mahdollistaa kellojen lainaamisen halukkaille, Lehtola lisää. 

Urheilukellojen lisäksi hyvinvointia edistetään JEDUssa myös muilla tavoin. Oppilaitoksessa järjestettiin muun muassa henkilökunnan työpajoja, joissa käytiin läpi keinoja, joilla fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä opiskelupäivän aikana. Suurimmassa osassa työpajoista oli hyvin henkilöstöä paikalla, ja työpajat otettiin hyvin vastaan.

– Olemme myös järjestäneet Instagramissa hyvinvointihaasteita, ja ensi syksynä aikomuksena on pitää toinen Hyvinvointitutor-koulutus opiskelijoille. Lisäksi vuokrasimme kaksi iWall-peliä, joita kierrätetään eri toimipisteissä ja hankimme Weela-laitteet niihin yksiköihin, joissa ei ole kuntosalia, kertoo Lehtola JEDUn toiminnasta.

Yhteystiedot

liikunta- ja hyvinvointiaineiden lehtori Terhi Lehtola
Koulutuskeskus JEDU

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE