Kouluterveydenhoitaja

Onko kouluterveydenhoitaja teidän koulussanne mukana Liikkuva koulu -toiminnassa? Kouluterveydenhoitajan asiantuntemusta oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä kannattaa hyödyntää. Kouluterveydenhoitaja voi Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisen kautta saada työkaluja omaan työhönsä.

Terveydenhoitajien liikuntaneuvontaa on tuettu Liikkuvissa kouluissa konkreettisin tukimuodoin esimerkiksi Vantaalla:

  • Vuotuisessa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja arvioi oppilaan liikunnallisen tuen tarpeen.
  • Terveydenhoitajilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uinti- ja perheuintilippuja kaupungin uimahalleihin.
  • Terveydenhoitajilla voi olla mahdollisuus ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin tai liikunnan tukiopetukseen.
  • Oppilaita voidaan motivoida perheliikuntapasseilla tai esim. aktiivisuusmittarilla.

Katso Vantaan Kouluterveydenhuolto osana Liikkuvaa koulua -posteri.

Fysioterapeutti

Joillekin kouluille voi järjestyä mahdollisuus tehdä yhteistyötä kunnan fysioterapeuttien kanssa. Fysioterapeutit voivat esimerkiksi antaa tukea ergonomia-asioissa ja auttaa keksimään keinoja liiallisen istumisen vähentämiseen. 

Fysioterapeutin ammattitaidosta voi olla hyötyä myös personal trainer -toiminnan käynnistämisessä!

Yhteystiedot

Hae tai valitse kategoria…

Kaikki ideat

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE