Kaksi naista polkevat kuntopyörää

Kun Älyllä aktiiviseksi -hanke osui sopivasti strategian uudistamisen aikaan, alkoi Kajaanin Ammattikorkeakoulussa syntyä paljon hyvää ja pysyvää. Moni Liikkuva opiskelu -toimi on jo tuotu osaksi arkea, mutta työ opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi on vielä kesken.

– Vaikuttamista pitää miettiä monella tasolla. Aina voidaan opiskelijoita innostaa, mutta jos opettajat tunneilla ihmettelevät, miksi opiskelija nousee seisomaan, ei se edistä kokonaisuutta, Kainuun Liikunnassa lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijana toimiva Ira Liuski sanoo.

Liuski on mukana KAMK:n hyvinvointipalveluiden kehittämistiimissä, jota opintoasiainpäällikkö Maarit Merimaa-Piirainen koordinoi. Tiimi koostuu monipuolisista osaajista, joiden verkosto on pienelle korkeakoululle tärkeä. Mukana on muun muassa oppilaitospappi, Kajaanin kaupungin nuorisotoimi, opiskelijakunta KAMO, KAMK:n liikuntapalvelut KaMOVE sekä YTHS.

– Kaikki lähti Älyllä aktiiviseksi -hankkeesta, jossa mietittiin, miten toimintaa saadaan rakenteisiin. Samaan aikaan strategian uudistaminen oli ajankohtainen, joten oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun hyvinvoiva korkeakoulu on strategiassa, olemme joutuneet miettimään, mitä se tarkoittaa, Merimaa-Piirainen sanoi.

kaksi naisopiskelijaa läppäreillä. Toinen istuu jumppapallon päällä toinen seisoo seisomapöydän edessä.
Opiskelijat tauottavat istumista esimerkiksi
seisomapöytien ja jumppapallojen avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taukoja staattisiin päiviin

Korkeakouluopiskelijoille tehdyissä hyvinvointikyselyissä suurena haasteena esiin nousee istuminen. Päivät ovat staattisia ja kaipaavat tauottamista. Toisaalta haaste on myös erot eri opintoalojen välillä. Asiat, jotka ovat liikuntapuolen opiskelijoille arkea, eivät ole sitä muille.

– Hankkeen kautta saimme teknologiapuolelle nörttien liikuntakerhon, jota teknologiaopiskelijat vetävät. Siinä tsempataan liikuntaan matalalla kynnyksellä, Merimaa-Piirainen kertoo esimerkin hankkeen tuomista asioista.

Nörttien liikuntakerhon lisäksi suosittu on ollut muun muassa liikuntavälinelainaamo, josta voi ottaa vaikkapa viikonlopuksi lainaan lumikengät. Lainaamo on ollut hyvä erityisesti ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille.

Nykytilan arviointi on seurannan väline

Sekä Liuski että Merimaa-Piirainen pitävät nykytilan arviointi- ja johtajan tarkistuslistaa hyvinä työkaluina, jotka pitävät asiaa mielessä.

– Nykytilan arviointi on seurannan väline, joka nostaa esiin kehittämisen kohteita. Sieltä voi nousta vaikkapa ympäristöolosuhteisiin kuten seisomatyöpisteisiin, henkilöstön asenteisiin ja oppituntien tauotukseen liittyviä asioita, Liuski sanoo.

Merimaa-Piirainen näkee, että kun johtoryhmä täyttää kyselyjä, he sitoutuvat samalla konkreettisesti miettimään asioita. Asia pysyy esillä ja tärkeänä.

– Aika hyvin olemme saaneet rakenteisiin ja toimintaympäristöön jalkautettua. Tietyllä tavalla matka on kuitenkin vasta alussa.

Toimivassa yhteisössä hyvinvointiin vaikuttamista tehdään kaikilla tasoilla.

– Opiskelijat ovat kertoneet opettajille tarvitsevansa taukoja päiväänsä jaksaakseen opiskella. Kun opiskelijat markkinoivat Terve tauko -hyvinvointipäivää, he nostattivat opettajat seisomaan esittelynsä ajaksi. Tämän pienen esimerkin avulla opettajat näkivät, että kuunteleminen onnistuu hyvin seisoenkin, Liuski kertoo opiskelijoiden aktiivisuudesta.
 

Kaksi miestä kuntosalilla.
KAMK:ssa opiskelijoiden on mahdollista käyttää kuntosalia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkuvassa KAMK:in opintoasiainpäällikkö Maarit Merimaa-Piirainen ja Kainuun Liikunnassa lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijana Ira Liuski.

Teksti ja kuvat: Heidi Lehikoinen

 

Lue lisää Kajaanin liikuntavälinelainaamosta

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE