Är fysisk aktivitet i er läroanstalt en del av vardagen? Planeras verksamheten tillsammans med de unga? Har ni utvecklat nya verksamhetssätt vid er läroanstalt?

Ansökan för Årets Studier i rörelse-läroanstalt är öppen fram till 18.11.2020. Alla läroanstalter som genomför verksamhet med fysisk aktivitet under studiedagen kan ansöka om erkännandet.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar i samarbete med Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken priser för exemplariskt arbete för att främja barns och ungas fysiska aktivitet. Tidigare har priser beviljats kommuner för Skolan i rörelse-verksamhet och läroanstalter som byggt upp en motionsinriktad verksamhetskultur. År 2020 belönas för första gången också en enhet för småbarnspedagogik. Med belöningen vill man uppmuntra aktörerna att utföra högklassigt arbete och lyfta fram förtjänstfullt arbete.

Med priserna vill man fästa uppmärksamhet vid verksamhet där man modigt, målmedvetet och innovativt främjar varje målgrupps fysiska aktivitet, motion samt en välmående och motionsinriktad livsstil och verksamhetskultur.

Urvalskriterier:

  • Främjandet av fysisk aktivitet är planmässigt och organiserat och det syns i de dokument som styr läroanstaltens verksamhet.
  • Verksamheten genomförs utifrån läroanstaltens egna utgångspunkter, och barn och unga har en aktiv roll i genomförandet av verksamheten.
  • Verksamheten utvecklas konsekvent och synliggörs både inom och utanför gemenskapen.

Priserna är penningpriser som ska användas för att främja barns och ungas eller hela gemenskapens fysiska aktivitet. Två priser delas ut i varje målgrupp. Programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse ber om utlåtanden om ansökningarna från regionförvaltningsverken och de regionala idrottsorganisationerna. Beslut om prismottagare fattas av undervisnings- och kulturministeriet. Besluten kan inte överklagas.

Ansökan ska skickas senast 18.11 på en elektronisk blankett: q.surveypal.com/vuodenoppilaitos2020

Beskriv i ansökan på åtgärdsnivå hur urvalskriterierna uppfylls i er läroanstalt. Om ni vill kan ni bifoga en video eller bilder till ansökan. Bilder och videor som bifogats till ansökningarna kan användas i kommunikation om ansökan och prisutdelningen.

Prismottagarna offentliggörs vid prisutdelningsevenemanget i december 2020.

 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE