Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa.

Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevat esimerkiksi

  • aktiivisuuteen kannustava opiskeluympäristö
  • toiminnalliset opiskelumenetelmät
  • aktiivisuustauot opetuksessa
  • liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella
  • opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Maksuton Liikkuva opiskelu -ohjelma on avoin lukiolle, ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille

Liikkuva koulu -toiminnan laajentaminen toisen asteen oppilaitoksiin alkoi 50 pilottihankkeella vuonna 2017. Pilotista ohjelma laajeni valtakunnalliseksi osana Suomen hallitusohjelmaa vuonna 2019. Vuonna 2021 on ohjelmaan rekisteröitynyt mukaan noin puolet toisen asteen oppilaitoksista ja korkeakouluista. Liikkuva opiskelu -ohjelma kattaa yli 400 000 opiskelijaa ja tukee oppilaitoksia liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Alkuun rekisteröitymällä

Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet oppilaitokset voivat rekisteröityä maksutta mukaan »rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille oppilaitoksille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi. »Oppilaitoshakemistosta löytyvät muut rekisteröityneet oppilaitokset alueen tai koulutusasteen mukaan.

 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE