Terveyteen liittyy monia muitakin tekijöitä kuin kokemus oman kehon fyysisestä kunnosta tai suorituskyvystä. Tämän vuoksi oma terveys saatetaan kokea omaa kuntoa parempana. Esityksessä on tuloksia selvityksestä, jossa  ammattiin opiskelevien koettua terveyttä ja kuntoa suhteutettiin mitattuun fyysiseen kuntoon.

Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -raportissa tarkastellaan 16–20-vuotiaiden nuorten liikkumista ja liikuntakäyttäytymistä useiden eri tekijöiden näkökulmista.

Vuonna 2020 tutkimus kohdentui ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskeleviin nuoriin.

Osana Liikkuva opiskelu -ohjelman seurantaa ja arviointia tehtiin loppuvuonna 2020 toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle kysely, jolla selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia Liikkuva opiskelu -toiminnasta ja oppilaitosten toimintakulttuurista.

Materiaalin tavoitteena on lisätä ymmärrystä liikunnan, psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen välisestä vuorovaikutuksesta olemassa olevan tutkimustiedon ja käytännön kokemusten kautta.

Toisen asteen opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvinvointiin liittyvät tärkeänä osana perhe ja läheiset ihmissuhteet sekä liikunta, nukkuminen ja ravinto. Hyvinvointia puolestaan heikensivät perussairaus ja terveysongelmat, ristiriidat ihmissuhteissa sekä liiallinen stressin kokemus.

Material på svenska

Studier i rörelse-programmet för andra stadiet och högskolorna.

PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot - fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

 

Tutkimustiivistelmässä tarkastellaan toisen asteen oppilaitoksissa toteutettua suunnitelmallista vertaisliikuntaa ja -liikuttamista eli liikuntatutor-toimintaa. Liikuntatutoreiden järjestämä toiminta on ollut yleisimmin ohjattuja liikuntatuokioita oppitunneilla ja sekä tapahtumia ja liikuntahaasteita. 

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta on tärkeä vähän liikkuvan tai hyvinvoinnistaan huolestuneen opiskelijan tukitoimi. Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta, rohkeutta liikkua ja myönteisiä kehollisia kokemuksia. 

Liikkuva opiskelu -ohjelma tukee ammatillisia oppilaitoksia esimerkiksi jakamalla hyviä käytäntöjä, joilla lisätään liikettä oppilaitosten jokaiseen päivään.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE