Toisen asteen opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvinvointiin liittyvät tärkeänä osana perhe ja läheiset ihmissuhteet sekä liikunta, nukkuminen ja ravinto. Hyvinvointia puolestaan heikensivät perussairaus ja terveysongelmat, ristiriidat ihmissuhteissa sekä liiallinen stressin kokemus.

Material på svenska

Studier i rörelse-programmet för andra stadiet och högskolorna.

PDF-tiivistelmä aiheesta Liikkuva keho ja tehokkaat aivot - fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutukset oppimisen edellytyksiin.

 

Tutkimustiivistelmässä tarkastellaan toisen asteen oppilaitoksissa toteutettua suunnitelmallista vertaisliikuntaa ja -liikuttamista eli liikuntatutor-toimintaa. Liikuntatutoreiden järjestämä toiminta on ollut yleisimmin ohjattuja liikuntatuokioita oppitunneilla ja sekä tapahtumia ja liikuntahaasteita. 

Liikunta- ja hyvinvointineuvonta on tärkeä vähän liikkuvan tai hyvinvoinnistaan huolestuneen opiskelijan tukitoimi. Liikunta- ja hyvinvointineuvonta lisää opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta, rohkeutta liikkua ja myönteisiä kehollisia kokemuksia. 

Liikkuva opiskelu -ohjelma tukee ammatillisia oppilaitoksia esimerkiksi jakamalla hyviä käytäntöjä, joilla lisätään liikettä oppilaitosten jokaiseen päivään.

Iso osa opiskelijoista haluaisi liikkua enemmän arjessaan, myös opiskelupäivän aikana. Liikkuva opiskelu -ohjelma tukee tätä toivetta.

Material på svenska

Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet vid läroanstalten.

Raportissa tarkastellaan Liikkuva opiskelu -ohjelman kokeiluhankevaihetta vuosina 2017–2019. Raportissa kuvataan kokeiluvaiheen etenemistä, kokeiluhankkeita sekä niistä saatuja kokemuksia ja tuloksia.

Hankekuvaukset on koottu hankkeiden lähettämistä vastauksista.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE