Julkaisussa jaetaan liikkumiseen ja opiskelukykyyn
liittyvää tietoa sekä tarjotaan ideoita Liikkuva opiskelu -toiminnan
käynnistämiseen.

Material på svenska

Personalens erfarenheter av att främja fysisk aktivitet i läroanstalter på andra stadiet

Material på svenska

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Liikkuva opiskelu -ohjelman, Liikunnan aluejärjestöjen, SmartMoves -hankkeen ja Saku ry:n yhteisesite tukipalveluista oppilaitoksille. 

Tutkimustiivistelmät

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä.

Tutkimustiivistelmät

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia lukiolaisten fyysisestä aktiivisuudesta ja ajatuksia liikkumisen lisäämisestä.

A2-kokoisessa piirrosjulisteessa kuvataan Liikkuva opiskelu -toimintaa ja opiskelijoiden osallisuutta toiminnan järjestämisessä. Julisteen on tehnyt Tussitaikureiden piirtäjä Joonas Lehtimäki.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Antti Rinteen hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE