Iso osa opiskelijoista haluaisi liikkua enemmän arjessaan, myös opiskelupäivän aikana. Liikkuva opiskelu -ohjelma tukee tätä toivetta.

Material på svenska

Synpunkter på att starta Studier i rörelse-verksamhet vid läroanstalten.

Raportissa tarkastellaan Liikkuva opiskelu -ohjelman kokeiluhankevaihetta vuosina 2017–2019. Raportissa kuvataan kokeiluvaiheen etenemistä, kokeiluhankkeita sekä niistä saatuja kokemuksia ja tuloksia.

Hankekuvaukset on koottu hankkeiden lähettämistä vastauksista.

Julkaisussa jaetaan liikkumiseen ja opiskelukykyyn
liittyvää tietoa sekä tarjotaan ideoita Liikkuva opiskelu -toiminnan
käynnistämiseen.

Material på svenska

Personalens erfarenheter av att främja fysisk aktivitet i läroanstalter på andra stadiet

Material på svenska

Resultat om yrkesstuderande ungdomars motion, deras tankar om ökad motion och prognoser om deras fysiska arbetsförmåga

Liikkuva opiskelu -ohjelman, Liikunnan aluejärjestöjen, SmartMoves -hankkeen ja Saku ry:n yhteisesite tukipalveluista oppilaitoksille. 

Tutkimustiivistelmät

Nelisivuiseen tutkimustiivistelmään on koottu tuloksia ammattiin opiskelevien nuorten liikkumisesta, ajatuksista liikkumisen lisäämisestä ja ennusteita fyysisestä työkyvystä.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE