Nykytilan arviointi oppilaitoksille -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytila oppilaitoksessanne. Saatte visuaalisen koosteen vastauksistanne, ja voitte seurata kehittymistänne käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain.

Näin se toimii
Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa oppilaitoshakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.

  • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmä- tai tiimityönä.
  • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
  • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen.
  • Saatte noin kuukauden kuluessa sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
  • Nykytilan arvioinnin voi tehdä sivuillamme myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget

Tulokset visuaalisesta tietokannasta

Katso kooste oppilaitosten valtakunnallisista tuloksista visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata nykytilan arvioinnin eri osa-alueiden tuloksia sekä tarkastella lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tilannetta. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa. Tietokannassa käytetään kunkin oppilaitoksen uusinta vastausta.

Virveli-tietokantaan

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVA SUOMI -OHJELMAA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on osa Antti Rinteen hallitusohjelman Liikkuva Suomi -ohjelmaa sekä Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE