Nykytilan arviointi on työkalu ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Työkalun avulla arvioidaan, mikä on Liikkuva opiskelu -toiminnan nykytila oppilaitoksessanne tai korkeakoulussanne. Liikkuva opiskelu -toiminnalla tarkoitetaan oppilaitoksessa tehtävää liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistyötä.

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Käyttämällä työkalua esimerkiksi lukuvuosittain voitte seurata kehittymistänne.

Nykytilan arviointi on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • Toiminnan organisointi
 • Opetus
 • Oppilaitos
 • Yhteistyö

Näin se toimii toisella asteella
Työkalu on maksuton rekisteröityneille oppilaitoksille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa oppilaitoshakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmä- tai tiimityönä.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa sähköpostitse visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Nykytilan arvioinnin voi tehdä sivuillamme myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget

Näin se toimii korkea-asteella
Työkalu on maksuton rekisteröityneille korkeakouluille. Jos ette ole vielä rekisteröityneet, tehkää se rekisteröitymislomakkeella. Voitte tarkistaa oppilaitoshakemistosta oletteko jo rekisteröityneet.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmä- tai tiimityönä.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta.
 • Tallentakaa oppilaitoksenne vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne lomakkeeseen merkityn yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
 • Yhteenvetoa voi hyödyntää esimerkiksi YTHS-yhteistyössä.
 • Nykytilan arvioinnin korkeakouluille voi tehdä sivuillamme myös ruotsiksi - Bedömning av nuläget

Toisen asteen tulokset visuaalisesta tietokannasta

Katso kooste oppilaitosten valtakunnallisista tuloksista visuaalisesta tietokannasta Virvelistä. Yksittäisen oppilaitoksen ja korkeakoulujen tuloksia ei julkaista Virvelissä.

Visuaalisesta tietokannasta voi selata nykytilan arvioinnin eri osa-alueiden tuloksia sekä tarkastella lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tilannetta. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja viestintään.

Virveleitä on päivitetty lisäämällä niihin uusi välilehti, johon arvioinnin sisältö on tiivistetty neljään indeksiin. Indeksit kuvaavat Liikkuva opiskelu -toiminnan kokonaiskehitystä. Indeksien tuloksia voi tarkastella valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden osalta. Lue lisää

Virveli on rakennettu Microsoft Power BI -alustalle. Tietokantaa päivitetään noin kerran kuussa. Tietokannassa käytetään kunkin oppilaitoksen uusinta vastausta.

Virveli-tietokantaan

 

Lisätietoja ja apua: nykytila(a)jamk.fi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-KOKONAISUUTTA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuudessa edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE