Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyviä malleja opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkeen lisäämiseksi lukioarjessa. Opiskelijat osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aloittamalla liikuntatutor-toiminta Äänekosken lukiossa. Liikuntatutoreiden tarkoituksena on tuoda opiskelijoiden näkökulmaa teemaan. Kaikki toiminta toteutetaan matalalla kynnyksellä, jolloin voidaan vaikuttaa koko oppilaitoksen hyvinvointiin. Liikuntatutorit voivat mm. järjestää välituntiliikuntaa, liikunta/-hyvinvointitapahtumia, ylläpitää välineistöä ja kannustaa kaikkia opiskelijoita lisäämään liikettä. Liikuntatutoreiden lisäksi hankkeessa panostetaan liikkeen tuomiseen osaksi oppitunteja mm. etsimällä malleja toiminnalliseen oppimiseen.

Maakunta: 
Keski-Suomi
Paikkakunta: 
Äänekoski

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE