Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2.6.2017 Tampereen seudun ammattiopistolle, Tampereen lukiokoulutukselle ja Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistolle Liikkuva koulu kehittämisavustuksen Go toinen aste Go-hankkeelle lukuvuodelle 2017-2018 . Go toinen aste Go- hanke tulee erinomaisella tavalla uutta Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston visiota, strategisia tavoitteita ja arvomaailmaamme. Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston uusi visio on Luovuuden, rohkeuden, taidon ja yrittäjyyden osaamispuisto 2022. Strategisena tavoitteena on muun muassa suunnitelmallisesti kehittää valmentavaa johtajuutta ja pedagogiikkaa, jossa henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen ja uudenlaisen toiminta-/työkulttuurin kehittämisellä tulee olemaan merkittävä rooli. Hyvä olla ja tulla – arvomme mukaan asiakkaiden ja henkilöstön viihtyminen ja hyvinvointi on menestyksemme perusta. Ahlmanin pedagogisen malli, Oppimisen kulmakivet, tukee ammatillisen koulutuksen reformin suuntaviivojen mukaisesti opettajan kehittymistä oppimisen ohjaajana/valmentajana. Oppimisen kulmakivet ja valmentava pedagogiikka tukee ja kehittää opiskelijoiden omatoimi-suutta, vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, halua kehittyä ja haastaa itseään sekä uskallusta ja rohkeutta kokeilla erilaisia asioita. Opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemisessa tulee kiinnittää huomiota myös opiskelijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jossa fyysisellä ja psykkisellä hyvinvoinnilla on merkittävä asema. Ahlmanin Liikkuva koulu -hankkeen ydintavoite on kaikenlaisen liikkeen ja liikunnallisuuden lisääminen koulu- ja työpäivän aikana. Hankkeen avulla kehitämme toimintamalleja, jotka edistävät opiskelijoiden ja henkilöstön fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen aikana luodaan pilottiryhmien ja-opettajien sekä henkilöstöryhmien kanssa fyysistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toimintamalli. Tavoitteena on, että malli ja sen kehittäminen jatkuvan parantamisen periaattein vakinaistetaan yhdeksi osaksi Ahlmanin toimintakulttuuria.

Maakunta: 
Pirkanmaa
Paikkakunta: 
Tampere

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE