Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on luoda Alajärven lukioon toiminnallinen ja aktiivinen toimintakulttuuri, joka edistää sekä opiskelijan oppimista ja viihtymistä koulussa että hänen terveyttään ja vireyttään kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on rakentaa nuorelle liikunnallista pohjaa, joka kantaa hänen elämässään jopa kaiken ikää. Arkisen, koulupäivän lomaan lisätyn toiminnallisuuden avulla opiskelija jaksaa paremmin sekä koulupäivän läpi että sen jälkeen. Samalla tämä parantaa myös oppimistuloksia. Hyvinvointiin liittyvä opastus ja ohjaus antaa opiskelijalle välineitä huolehtia omasta jaksamisestaan ja terveydestään kokonaisvaltaisesti.

Maakunta: 
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta: 
Alajärvi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE