Tavoitteenamme on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen aktiivisuutta tukevin opiskeluympäristöin ja aktiivisemmin opiskelupäivin. Tärkeä tavoite on osallistaa opiskelijat toiminnan ja ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä integroida nämä toimet opiskelijoiden ja oppilaitoksen arkeen ja toimintakulttuuriin pysyvästi jakaen vastuuta koko oppilaitosyhteisölle. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja aktivoimiseen tullaan kiinnittämään huomiota.

Maakunta: 
Kymenlaakso
Paikkakunta: 
Kotka

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE