Liikkuva Fai- hankkeen tavoitteena on saada lisättyä opiskelijoiden aktiivisuutta koulupäivän aikana sekä sen jälkeen. Tarkoituksena on tuottaa liikkumisen mahdollisuuksia matalalla kynnyksellä, jotta myös vähän liikkuvia opiskelijoita saadaan aktivoitua mukaan hankkeen toimintaan.

Maakunta: 
Kanta-Häme
Paikkakunta: 
Forssa

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE