Hankkeessa muutetaan lukion toimintakulttuuria siten, että liikunnasta tulee normaali osa kaikkea lukion toimintaa. Hankkeessa koulutetaan ja motivoidaan opettajia liikunnallistamaan opetusta ja oppitunteja sekä kokeilemaan erilaisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa motivoidaan opiskelijoita liikkumaan koulumatkoilla ja välitunneilla. Hankkeessa kehitetään koulun fyysistä ympäristöä mahdollistamaan sekä välituntiliikuntaa että pilotoidaan liikunnallinen luokkahuoneympäristö.

Maakunta: 
Pirkanmaa
Paikkakunta: 
Tampere

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE