Tavoitteena on edistää nuorten liikuntaa ja hyvinvointia kehittämällä oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmien toiminnallisuutta. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä koulumatka- ja välituntiliikuntaa sekä yhteistyötä paikallisten liikuntaseurojen ja yritysten kanssa.

Maakunta: 
Varsinais-Suomi
Paikkakunta: 
Kaarina / S:t Karins

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE