Kajaanin lukio on ensimmäisten toisen asteen koulujen mukana Liikkuva koulu -hankkeessa syksystä 2017 alkaen. Panostamme opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiin ja liikkuvuuteen pyrkimällä tauottamaan oppitunteja, hankkimalla välineitä, tarjoamalla koulutusta ja kannustamalla kaikki liikkumaan yksin ja yhdessä kykyjensä mukaan

Maakunta: 
Kainuu
Paikkakunta: 
Kajaani

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE