Koululla on jonkin verran välituntiliikuntaan kannustavia välineitä esim. pingispöytä, joita on tavoitteena hankkia lisää. Lukuvuoteemme kuuluu kolme yhteisöllisyyttä lisäävää liikuntapäivää ja muutama muu lyhyempi tapahtuma. Olemme kouluttaneet opiskelijoita lasten liikunnan ohjaukseen ja 14 on aloittamassa alakoulun kerhon vetämistä. Tavoitteena olisi lisätä fyysistä aktiivisuutta myös oppitunteihin ja isona haaveena oma kuntosali.

Maakunta: 
Satakunta
Paikkakunta: 
Kankaanpää

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE