Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä hakee Liikkuva opiskelu-hanketta keväällä 2019. Tavoitteena lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta erilaisissa oppimisympäristöissä, järjestää erilaisia liikunnallisia toimintapäiviä ja kilpailuja. Pyritään liittämään liikkuva opiskelu toimintamalli arjen toimintaan laatimalla suunnitelma liikunnan lisäämiseksi. Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja aktivoimiseen tullaan kiinnittämään huomiota.

Maakunta: 
Pohjois-Pohjanmaa
Paikkakunta: 
Nivala

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE