Ammattiin opiskelua ja liikettä – Työkykyä ja jaksamista liikunnalla –hankkeen kohderyhmänä on Lapin koulutuskeskus REDU:n toisen asteen opiskelijat. Keskeisinä tavoitteina ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan aktiivinen osallistaminen, liikuntainnostuksen aikaansaaminen, yhteisöllisissä toiminnoissa yli ammatti- ja oppiainerajojen menevien ratkaisujen löytyminen sekä työkykyisyyden vahvistaminen.

Maakunta: 
Lappi
Paikkakunta: 
Rovaniemi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE