Liedon lukiossa on Liikkuva Koulu -tiimi ja opiskelijoiden vaikuttajaryhmä.
Lukiossa on tehty rakenteellisia muutoksia välituntitoiminnan mahdollistamiseen.
Lukiossa on laadittu aktiivisuutta lisäävä vuosikello.
Toiminnallisuus oppitunneilla on käynnistetty.
Koulun henkilökunnan osaamista ja innostusta vahvistetaan mm. osallistumalla yhteistyölukioiden väliseen koulutukseen sekä kartoittamalla osaamistarpeita.
Teemme yhteistyötä kunnan eri sektorien välillä.

Maakunta: 
Varsinais-Suomi
Paikkakunta: 
Lieto

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE