Liikkuva koulu toiminta käynnistyy lukiollamme lukuvuonna 2017-2018. Päätavoitteena on kehittää koulumme opiskeluolosuhteita aktiivisuutta edistäväksi ja istumista vähentäväksi. Toimenpiteitä on monia ja niitä ovat mm. luokka- ja välituntitilojen uudelleen kalustaminen, liikuntatutor-toiminnan ja lukiolaisten liikuntavuoron käynnistäminen sekä opiskelijoiden hyvinvointia edistävien toimintapäivien järjestäminen.

Maakunta: 
Pohjois-Savo
Paikkakunta: 
Siilinjärvi

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE