Liikkuva opiskelu –hankkeen tavoitteena on edistää liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista Simon
lukioon. Tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus liikkua tunnin päivässä. Liikunnalla ja
oppimisella on tutkimusten mukaan selkeä yhteys mm. parantamalla muistia ja keskittymiskykyä. Erityisen
voimakkaita liikunnan vaikutukset oppimiseen ovat vähän liikkuvilla. Tässä hankkeessa vähän liikkuvat opiskelijat ovat yksi selkeä kohderyhmä. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää lukion toimintakulttuuria, jotta lukion aloittaminen sujuu mutkattomasti sekä lisätä opiskelijoiden hyvinvointia lukion aikana, jotta seuraava koulutuksellinen siirtymä lukiosta jatko-opintoihin olisi helpompi. Hankkeen tavoitteena on liikunnan avulla parantaa opiskelijoiden ryhmäytymistä, koheesiota ja yhdessä tekemistä erityisesti lukion alussa, mutta myös opintojen aikana. Pyrimme tietoisesti kehittää Simon lukion toimintakulttuuria niin, että se jatkaa kehittymistään myös hankkeen jälkeen.

Maakunta: 
Lappi
Paikkakunta: 
Simo

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE