Tarkoituksena on lisätä Someron lukiolaisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista sekä edistää opiskelukykyä kehittämällä fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria. Erityisenä tavoitteena on vähän liikkuvien
opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Lukio sijaitsee samassa rakennuksessa paikallisen yläkoulun kanssa, jolloin voidaan mm. jatkaa Liikkuva koulu -hankkeen toimivia käytänteitä.

Maakunta: 
Varsinais-Suomi
Paikkakunta: 
Somero

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE